Надежда Белелиева – ПР, връзки с обществеността

Името ми е Надежда Белелиева. Още преди да кандидатствам в СУ се интересувах от различните хуманитарни специалности, предмети, които посредством комуникация свързват хора с други хора; като цяло, бизнес ориентирани специалности. Трудно ми бе, защото изборът е голям. Съкращението ПР, сякаш грабна вниманието ми. Цялата публикация „Надежда Белелиева – ПР, връзки с обществеността“